tisdag 17 mars 2015

Vad är tinnutus? | Musik

1. Vad tror man händer i örat vid tinnitus?
Skadade hårceller sänder falska signaler till hjärnan och då tolkar hjärnan dessa signaler som ljud trots att inga ljud hörs utifrån. 

2. Hur kan tinnitus låta för den som är drabbad?Svaga tuss som uppfattas då det är riktigt tyst, ringningar och andra störande ljud som påverkar det dagliga livet.

3. Förutom att man hör ljud kan man också ha andra besvär när man är drabbad av tinnitus. Ge exempel!Starka ljud som påverkar allmäntillståndet med koncentrationsproblem och sömnproblem.

4. Ge några exempel på situationer då örat blir utsatt för ljud som kan orsaka tinnitus!Konserter, eget musikspelande, fester, trafik, smällare, körsång

5. Ge några exempel på andra saker som också kan orsaka (eller förvärra) tinnitus!Läkemedel; ämnet acitylsalisyra kan göra att din tinnitus ökar, albyn, aspirin, bamyl, magnecyl och treo är några exempel på läkemedel som innehåller detta ämne. Stress påverkar tinnitus negativt, extremfallet är piloten vid göttröra som fick tinnutis i samband med flygolycka. koffein kan göra så att tinnituseljuden ökar, tänk på att coca cola och flertal andra drycker innehåller koffein. Spända muskler i käke, nacka och axlar, stress eller bettfel kan orsaka spänningar i käkleder och därmed orsakan tunnitus. Via den läkare kan du få remiss till en tandläkare, kanske en berttskena kan avhjälpa problemet. Är du stel i nacke och axlar så kan även det framkalla eller förvärra tinnitus. Skador på nacke, t.ex en whiplash skada kan orsaka tinnutus, även slag mot nacke och öra kan ge svår tinnitus. När du är trött ökar ljuder i dina öron. Många har svårt att somna på grund av sin tinnitus. Det blir lätt en ond cirkel. Alkohol kan både upplevad lindra och förvärra. Dagen efter kommer ljuden tillbaka desto värre. Alkohol avtrubbar hörselsinnet, liksom alla sinnen, så att du lättare ”står ut med” starka volymer vilket har som följd att du utsätter dig för risker du normalt inte skulle gjort. Flera sjukdomar kan de tinnitus, därför skall du alltid kontakta läkare om du drabbas av tinnitus.

6. Titta igenom och läs om de olika hörselskydden som beskrivs. Vilket hörselskydd skulle du välja att ha med dig om du t ex skulle gå på en konsert där du misstänkte att ljudnivån kommer att bli mycket hög? Vilket skulle du använda om du hade ett bullrigt arbete?Jag skulle välja inviduella hörselskydd för då får man välja hur gör mycket man vill att det ska dämpa musiken, 9,15 eller 25. Jag skulle även välja de just för att de dämpar inte jätte mycket så man ändå kan höra musiken men ändå relativt bra, och så man kan prata med någon utan att ta ut de ur öronen. Om det skulle varit ett bullrigt arbete skulle jag valt skumpropparna för behöver man inte höra så mycket och de är bra och enkla att ha.

7. Vad betyder förkortningen dB?Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel (dB).

8. Med hur många dB ökar ljudstyrkan om ljudet blir dubbelt så starkt?Om ljudstyrkan fördubblas så ökar decibelltalet med 3 dB.

9. Redogör för fyra olika fakta om ljud, örat och dB som man kan hitta på den sidan som heter ”Skador”!Det är inte bara extremt starka ljud som är skadliga, även lägre volymer under längre tid kan vara farligt för din hörsel. Den s.k. smärtgränsen går vid 125 dB. Det är när man börjar känna obehag inne i örat. Men tänk på att långt innan dess är ljudvolymen farligt. Gränsen för vad öronen klarar utan att skadas är i Sverige satt till 85 dB åtta timmar om dagen under varje arbetsdag. Du kan vistas en kort tid i hög strålning och en längre tid i låg strålning utan att ta skada. Men om strålningen är för hög tar du skada oavsett hur kort tid du har blivit exponerad.

10. Är starkt ljud som man gillar (t ex musik) mindre farligt än ljud som man helst inte vill höra på, t ex från en maskin eller trafikbuller?Ljud du tycker om kan lika mycket som ljud du inte gillar skada din hörsel, de känsliga hårcellerna drabbas av kraftiga ljudvågor oavsett om de kommer av ett  maskinverktyg eller rockband. 

11. Hur kan man minska riskerna för hörselskador på konserter eller om man spelar själv?       Stå inte för nära högtalarna, använd ljuddämpade material, tänk aldrig på att höja volymen när du har öronproppar då är effekten helt borta och du utsätter andra för större risker, dra aldrig ut öronpropparna mitt under en konsert då utsätts örat för en ljudchock och du riskerar skador.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar