måndag 2 september 2013

Repetition & reflektion 1700-talet - Industrialiseringen

1.Vad innebar skiftet i Storbritannien?
Sv: Bönderna fick egentligen inte större plats utan bara en lika stor plats fast en istället för flera.

2.Vad tror du bönderna tyckte när de fick reda på att skiftet skulle genomföras?
Sv: De blev antagligen väldigt glada att de fick en egen åkermark istället för flera små, kanske odla något större, och slippa gå så långt.

3.Vad menas med att jorden ligger i träda?
Sv: Man låter jorden vila så att den blir näringsrik igen.

4.Förklara hur det kunde sig att det brittiska jordbruket på 1700-talet började producera mycket mer livsmedel än tidigare.
Sv: Man började odla potatisen för att man slapp träda jorden innan man sådde för att potatisen inte behöver så mycket näring.

5. Varifrån kom kapitalet när industriella revolutionen startade i Storbritannien?
Sv:Alla tjänade mer pengar p.g.a att de anlitade smart folk och de satsade pengarna på maskinerna och fabrikerna.

6.Vilka viktiga råvaror fanns i Storbritannien? Vilka var den viktigaste anser du? Vilka är de viktigaste råvarorna för industrin idag, tror du?
Sv: Järn, ull, siden och potatis var extremt viktig för industrin. Järn är viktigast tycker jag eftersom det är mer användbart, man kan t.ex göra bilar och verktyg, även idag tror jag att järn är en viktig råvara eftersom man fortfarande kan göra massa saker med t.ex bilar.

7.Varför fanns det gott om arbetskraft vid tiden för industriella revolutionen i Storbritannien?
Sv: Man behövde inte alla småbönder för att utvecklingen gick snabbt framåt och var tvungna att flytta in till stan för att söka jobb därför att kunna försörja sig.

8.Ge exempel på olika uppfinningar som hade betydelse för den industriella revolutionen. Beskriv varför de var viktiga.
Sv:Ångmaskinen var extremt viktigt eftersom den fick alla andra maskiner att gå snabbare. Sedan fick man idén att sätta en ångmaskin på en vagn och då blev det ånglock.

9.Ångmaskinen var viktig för utveckling under 1700-talet på vilket sätt? Vilken
uppfinning tycker du har varit lika viktig för utvecklingen i vår egen tid?
Sv: De gjorde andra maskiner snabbare och flera andra varor blev billigare.
Jag tycker ångmaskinen eftersom utan den skulle vi inte haft tåg eftersom de satte de på en vagn så att det skulle bli tåg och annars skulle vi inte alls haft många maskiner.

10.Varför var smittkoppsvaccineringen ett stort framsteg?
Sv:För att i Europa så blev ca 400 000 smittade om året eftersom att sjukdomen spreds via luften och sjukdomen var dödlig.

11.Vad menas med urbanisering? Pågår urbaniseringen fortfarande?
Sv: Urbanisering är när människor flyttar till städerna från landsbygden. Urbanisering pågår runt om i hela världen eftersom det behövs mindre och mindre bönder hela tiden.

12.Vilken roll spelade Norrköping och Sundsvall när Sverige industrialiserades?
Sv: Norrköping var huvudorten för texilindustrin och Sundsvall var den staden där sågverket startade först.

13.Ge exempel på varor från den tidiga svenska verkstadsindustrin?
Sv:Kläder, verktyg och stål.

14.Industriarbetarnas arbetsmiljö kunde vara farlig för hälsan. Ge exampel.
Sv: Det fanns en stor skaderisk, det var dålig luftkondition, dåliga kemikalier i andra fabriker och man jobbade 12-24 h om dan.

15.Beskriv hur en typisk industriarbetarbostad i Sverige kunde se ut vid sekelskiftet
år 1900. Vad skulle du ha svårast att vänja dig vid i en sådan bostad?
Sv: Jag skulle nog ha svårast att vänja mig vid att det inte skulle finnas något badrum,  att man inte hade ett eget rum och att allt var ett ända stort rum.

16.Vad var bra respektive dåligt med den industriella revolutionen?

Sv: Det dåliga var att det blev väldigt stor skillnad mellan de rika och de fattiga, man träffade fler människor och då spred sig fler sjukdomar. Det kom jätte många nya uppfinningar som underlättade för människorna och befolkningen ökade.

1 kommentar:

  1. Du verkar ha fattat industriella revolutionen men du var lite slavrig med upp någon uppgift. Annars så tyckte jag du gjorde ett bra jobb med industriella revolutionen. Du hade väl utvecklade meningar och man förstod vad du skrev. Bra jobbat!


    SvaraRadera