fredag 21 mars 2014

Sårbara/Optimala Platser SO

Vulkaner - het magma tränger sig igenom jordens inre och stelnar till lava och då når den en kallare temperatur. Innan den når ytan samlas magman i stora magmakammare där den stannar tills sprickor och hålrum i berget gör så att den kan fortsätta stiga uppåt och när den når magytan eller havsbottnen har vi ett vulkanutbrott.

Orkaner - det kan bara uppkomma över haven och bara om det går över 27° C då varm och fuktig luft sugs uppåt och börjar kretsa runt lågtryckets centrum. Vindstyrkan ökar efter  hand och då frigörs energin och då bildar vattenångan droppar som bildar moln.

Tsunami - det är en vattenvåg som uppkommer vid en vertikal förskjutning av stora vattenmassor. Det kan uppkomma genom att jordskorpan under havet rör sig så att vattnet  ovanför trycks upp eller faller ner.

Jordbävning - (jordskalv) innebär att marken skakar av plötsliga rörelser i jordskorpan eller övre delen av manteln, den så kallade litosfären. Skakningarna orsakar svåra skador på byggnader och om jordbävningen inträffar under havet kan en tsunami utlösas och färdas långa sträckor och orsaka stor förödelse när den når land.


Sårbara platser  Varför? lösningar? 
Chile  
Indonesien   
MexicoOptimala platser Varför?, framtiden?, problem idag?

Sverige 
Storbritannien 
Brasilien


Chile: Man kan inte bo i Chiles kust just för att det är risk för vulkanutbrott och att det är väldigt vanligt att att sprickorna rör sig därför större risk för jordbävning (jordskalv).
Vulkanutbrotten och jordbävningarna förekommer väldigt ofta och sen att plattorna rör sig väldigt kraftig gör bara jordbävningen skakigare och större.
De har nästan ingen bra plats för att odla heller och det gör att folk inte har möjlighet att sälja de och inte heller kunna äta så mycket som folk gör som har tillgång till jordbruksmark.
Hur vi kan lösa dessa problem är genom att bygga kraftigare byggnaden än de som redan finns, men det kan ändå hända med det blir en mindre risk och en början till de hela.

Indonesien: Indonesien har precis som Chile mycket jordbävningar och aktiva vulkaner men de har inte lika kraftiga efter som att plattorna inte rör sig särskilt mycket och därför blir inte så stora jordskalv.
Men runt i området vid Malaysia och Medan blir det rätt kraftiga och stora jordbävningar.
De har inte så värst mycket tillgång till att odla utom vid Jakarta där de har väldigt mycket plats att odla.
Hur vi ska lösa detta är att man som precis i Chile får bygga bättre byggnader och man kanske inte heller ska bygga så nära vulkanen så det blir mindre risk att den kommer på en.

Mexico: Precis som Chile i Mexico så händer det både jordbävningar och mycket vulkanutbrott vid kusten men i hela Mexico så är det bara en liten del vid kusten runt Mexico City där jordbävningarna inte är särskilt kraftiga.
I Mexico har dess utom halva landet tillgång till att odla, runt Mexico city och hela söder har alla tillgång till att odla.

Hur vi ska lösa detta problemet är samma sak som Chile och Indonesien, man ska bygga kraftigare byggnader och inte bo nära en vulkan, dess utom kan det vara bra att bo där det inte är så torrt för då får man inte tillgång till att odla och kan därför inte sälja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar