lördag 1 mars 2014

Planering + Labbrapport NO

Jag jobbade tillsammans med Gabriella och Anima, vi hade Kikare.

Planering
Material: 
Vi använde optisk bänk, lins +30 (konvex), lins -15 (konkav) och 2 muffar.

Utförande:
  • Ta fram alla materialen först 
  • Sätt sedan en av muffarna på 0 och sätt ner -15 linsen
  • Sätt sedan på den andra muffen  på 15 och sätt ner +30 linsen
  • Se sedan till så att den optiska bänken är riktad mot ett föremål så du kan se förändringen

Labbrapport
Inledningen: En kikare är hjälpmedel som man ska ha för att se föremål som är långt borta genom att titta i linsen som förstorar.
En vanlig kikare ser ut såhär, den lilla sidan kollar man i så man ser en större bild eftersom de stora runda linserna sitter där framme så man ser en större bild av olika föremål.
Egentligen är det ju inte meningen att vända på kikaren men om man gör de så blir det en förminskning.
En kikare består av tvenne linser eller linssystem.
Det finns ju väldigt många olika sorters kikare, några av de är teaterkikare som är väldigt liten men ändå så värdefull, sen finns det astronomiska kikare som vanligtvis är väldigt stora som man kan se väldigt långt med, holländska kikare ser ungefär likadan som en vanlig kikare men lite annorlunda, sen finns det prismakikare som är den vanligaste kikare, sen finns det även periskop  som är rätt så speciella tycker jag, de använder man bland annat under vattnet för att man ska kunna se saker ovanför vattnet, tubkikare, även kallad som teleskop, och det är sådana man kan se ut i rymden med.

Syfte:
Grejen men detta arbetet är att vi ska lära oss hur en kikare fungerar, hur man bygger den, hur alla linser fungerar och vilka man ska ta hjälp av vid långseendet och närseendet.

Material:
Optiskt bänk, lins +30, lins -15 och 2 muffar.

Utförande:
OBS! Vi gjorde samma sak som det står på planeringen längre upp.
  • Ta fram alla materialen först 
  • Sätt sedan en av muffarna på 0 och sätt ner -15 linsen
  • Sätt sedan på den andra muffen  på 15 och sätt ner +30 linsen
  • Se sedan till så att den optiska bänken är riktad mot ett föremål så du kan se förändringen

Resultat:
Resultatet blev bra, föremålet man kollat på genom kikare blev mycket större och skarpare.
För att snabbt ändra på de så man kunde se längre bort så flyttade vi bara lins +30 närmare lins -15, för att få närmare syn på föremålet flyttade vi bara på lins +30 längre bort från lins -15.

Slutsats:
En vanlig kikare har alltså en okular lins och en objekt lins.
Kikaren ser igenom den okulara linsen och objekt linser skapar bilden, alltså är den okulara linsen en negativ lins och objekt linsen en positiv lins.
Båda linserna bildar tillsammans en kikare.

Genom denna planering och labbrapport vet vi nu hur man gör en kikare och hur den fungerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar